Actueel

Per 1 januari 2019 gaat Tante Sjaan starten met een nieuwe uitdaging. Mathijs en Jens gaat individuele begeleiding aan huis geven. Dit staat los van de dagbesteding.

Voor meer informatie over deze begeleiding kunt u kijken terecht op de pagina individuele begeleiding.


Wij zijn ontzettend blij om u te mogen mededelen dat wij Tante Sjaan, per 1 juni 2018 een ander pand hebben gevonden, om de dagbesteding in voort te zetten. Wij gaan uit het pand aan de Hoefstraat 9 en vestigen ons in de Kolonel Silvertoplaan 2c te Sint Anthonis.
Dit is een grote stap voor Tante Sjaan waar wij erg naar uit kijken.
Er komen eerst nog wat verbouwingen aan en dan gaan we per begin augustus verhuizen naar de Kolonel Silvertoplaan.
Later in het jaar volgt nog een opening waar wij graag onze nieuwe trots laten zien.

Er verandert veel in de zorg. Ook de dagbesteding ontkomt daar niet aan. Per 1 januari 2015 vervalt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarvoor in de plaats komt de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeentes gaan de Wmo zelf organiseren en dragen hiervoor ook de verantwoordelijkheid. Zij gaan niet over de lijfelijke zorg maar over hulp bij dagindeling en dagbesteding. Mensen kunnen met een indicatie of een eigen bijdrage terecht bij dagbestedingen bij hen in de buurt.

Heeft u een zorgvraag, dan kunt u een bezoek brengen aan het Wmo-loket in het gemeentehuis. Binnen twee weken volgt er een afspraak voor huisbezoek van de Wmo-consulent. Hier kan – indien gewenst – een ouderenverpleegkundige aanwezig zijn. Deze is helemaal op de hoogte van de situatie. Na zes weken wordt er een persoonlijk plan gemaakt en gekeken welke vorm van ondersteuning bij u past.

Ook kunt U tijdens een huisartsbezoek of ouderverpleegkundige aangeven dat U in aanmerking wilt komen met een dagbesteding. Deze zullen U dan verder helpen.

Sinds Juni  2016 zijn we erkend als leerbedrijf. Dit betekend dat er bij ons stage gelopen mag  worden voor leerlingen in het beroepsonderwijs  met niveau 1 of 2. Of “snuffel”stagiairs van Metameer.