Doelstelling

Wij willen mensen in hun thuissituatie ondersteunen bij hulpvragen die zij hebben. Als vertrekpunt nemen we dat wat u nog kunt en kijken daar waar we dit kunnen behouden/ontwikkelen.

Wij denken dat er behoefte is aan thuisbegeleiding. Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen en wensen hier soms ondersteuning bij. Wij werken vanuit de kracht van de persoon. Ons doel is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Gezamenlijk stellen we een plan op voor de individuele begeleiding die u wenst. Aan de hand van dit plan gaan we werken aan uw doelen.